Tuyển dụng

Công ty In Minh Đại sắp tới sẽ tuyển dụng thêm vị trí mới, các bạn vui lòng hãy quay lại trong thời gian tới nhé!